ARIA Legal

Wizytówką ARIA Legal Sp. z o.o. jest doskonała znajomość i umiejętność praktycznego stosowania prawa, pełny profesjonalizm, możliwość świadczenia obsługi prawnej w obcych językach, kompleksowa „opieka” nad Klientem, sprawność i skuteczność podejmowanych działań. ARIA Legal Sp. z o.o. została założona przez ARIA Fund S.A. oraz Mecenas Bożenę Głowacką. Poprzez doświadczony zespół Spółka świadczy usługi o wysokim poziomie specjalizacji w niemal wszystkich dziedzinach prawa, w tym cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, karnego oraz papierów wartościowych. Na partnerskich zasadach współpracujemy też ze znakomitymi specjalistami z poszczególnych dziedzin, w tym pracownikami naukowymi oraz doradcami podatkowymi.

Nasz zespół jest dedykowany do zapewnienia Klientom merytorycznie najbardziej rzetelnej i profesjonalnej, a jednocześnie doskonałej technicznie obsługi prawnej.

Zakres obsługi

Praktyka naszej Kancelarii obejmuje większość dziedzin prawa gospodarczego, prawa spółek i prawa handlowego, bankowości i finansów, nabywania nieruchomości i działalności developerskiej, prawa nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów, prawa pracy oraz obrotu papierami wartościowymi. Posiadamy również szerokie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz w procesach karnych.

W zakresie prawa podatkowego i celnego, współpracujemy z licencjonowanymi doradcami.

Świadczymy obsługę z zakresu

 • Obsługi prawnej działalności podmiotów gospodarczych, łączeń, fuzji, przekształceń, zakupu i sprzedaży firm, przedsiębiorstw oraz ich majątku,
 • prawa korporacyjnego spółek handlowych, stowarzyszeń i fundacji,
 • tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego,
 • tworzenie wewnętrznych aktów prawnych, procedur regulaminów zgodnie ze standardami jakościowymi,
 • postępowania naprawczego i upadłościowego,
 • postępowania antymonopolowego,
 • postępowania w zakresie ochrony konsumentów,
 • kompleksowej obsługi umów handlowych i cywilnych,
 • zagadnień dotyczących prawa pracy,
 • zagadnień prawa o obrocie papierami wartościowymi, emisji akcji, sprzedaży udziałów.

Kompleksowa obsługa w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m. in.

 • problematyka własności, innych praw rzeczowych oraz stosunków zobowiązaniowych,
 • obrót cywilny i gospodarczy,
 • obsługa umów i ich negocjacja,
 • realizacja roszczeń, zabezpieczanie kontraktów,
 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
 • Mediacja,
 • procesów gospodarczych, cywilnych, karnych, antymonopolowych i ochrony konsumentów,
 • procesów z zakresu prawa pracy,
 • arbitrażu, w tym międzynarodowego
 • postępowań administracyjnych,
 • postępowań zabezpieczających oraz postępowań egzekucyjnych,
 • Procesy inwestycyjne,
 • obsługi pozyskiwania gruntów i lokali,
 • obsługi zakupu nieruchomości,
 • obsługi wynajmu nieruchomości,
 • organizowania finansowania projektów,
 • przetargi.
 • Prawa autorskie,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • rejestrowanie baz danych,
 • ochrona znaków towarowych,
 • prawo patentowe,
 • prawo własności przemysłowej,
 • zabezpieczenie własności intelektualnej,
 • licencje oraz umowy w zakresie pobierania pożytków z praw do własności intelektualnej.

Kompleksowa analiza wybranej dziedziny prawa pod kątem zmian legislacyjnych oraz aktualności używanych dokumentów oraz funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie w oparciu o daną dziedzinę prawa.

Doradzamy od pomysłu, poprzez stworzenie Spółki, jej struktur, o nowych inwestorów, wprowadzenie na rynek papierów wartościowych oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe.

Specjalizujemy się w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych oraz szeroko rozumianego rynku kapitałowego.

Doświadczenie

Nasze doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów przy prowadzeniu ich bieżącej działalności. Obsługujemy małe, średnie i duże podmioty w ich bieżącej działalności.

Poniżej biografie naszego Zespołu:

null

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym oraz finansowym. Doświadczenie zdobywała podczas obsługi prawnej małych podmiotów a także największych światowych instytucji finansowych oraz spółek giełdowych. Pracowała w Klineman, Rose & Wolf – Polska, w Kancelarii Debeviose & Plimpton w Nowym Yorku a następnie zajmowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w Pramerica Życie. Zasiadała w Radach Nadzorczych Glob Polska S.A., ATM Next S.A. oraz SARE S.A.

Bożena Głowacka

radca prawny, partner
null

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Zarządzał międzynarodowymi przedsiębiorstwami między innymi z grupy TATA oraz Red Bull. Doświadczenie zdobywał jako Senior Consultant w PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte & Touche, a także jako analityk finansowy w notowanym na Nasdaq Domu Maklerskim Eastbrokers. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada uprawnienia Syndyka Masy Upadłościowej. Doradca Restrukturyzacyjny nr licencji 435.

Dariusz Lewandowski

partner
null

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, posiada licencję syndyka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, upadłościowym, karnym i karno-skarbowym, administracyjnym i podatkowym oraz postępowaniach sądowych. Od 2010 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką świadcząc usługi zarówno klientom indywidualnym jaki i podmiotom gospodarczym. Prowadził sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu Nowakowski przeciwko Polsce w trybie priorytetowym. Wcześniej pracował m.in. w kancelariach adwokackich w Warszawie oraz w kancelarii notarialnej. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi nabyte podczas sprawowania funkcji członka zarządu  w spółkach kapitałowych takich jak: Glob Polska Organizacja Odzysku S.A., czy Metabox Polska sp. z o.o. oraz doradzania zarządom spółkę prawa handlowego. Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi Warszawskiej Izby Adwokackiej z prawa administracyjnego i sądowo – administracyjnego.

Mariusz Heleniak

adwokat, partner
null

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie rynku kapitałowego. Doradzała w wykonywaniu obowiązków informacyjnych spółce Modecom notowanej na rynku NewConnect, koordynowała proces pozyskania kapitału dla spółki Polbrand, a także prowadziła badania prawne spółek, których akcje miały być przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu. W spółce zarządzającej funduszami   inwestycyjnymi Aria Fund S.A. pełni funkcje członka zarządu.

Katarzyna Kolmus

adwokat, partner
null

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończony roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziała Prawa i Administracji UW organizowany we współpracy z University of Florida. Absolwent University of Alberta, gdzie uzyskał tytuł Bachelor of Laws.

Maciej Bukała

aplikant radcowski

Kontakt

ARIA LEGAL Sp. z o.o.